TUSAF    Arşiv    Resmi Gazete
Resmi Gazete

Dir Rejim Değişikliği

Yatırımlarda Devlet Yardımları
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Yatırımlarda Devlet Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği


2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Resmi Gazete- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği


İthalat Rejimi Bakanlıklar Kurulu Kararı


Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı


Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği


Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Lisanlı Depoculuk Yönetmeliği

Tarımsal Desteklere İlişkin Karar 8 Mart 2013


Genelge, Ekmek İsrafının Önlenmesi Kampanyası


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2010/1025 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Esasları

Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/8)
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Uygulama Usul ve Esasları

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Orta Vadeli Program

2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Tarımsal Ürün Alım ve Satımı Konusunda TMO Genel Müdürlüğü'nün Görevlendirilmesine Dair Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişikliik Yapılması Hakkında Karar

Afrika Kıtasında Yaşanan Kuraklık Afetinden Zarar Gören Ülkelere Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Depoculuk Tazmim Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitkisel Gıda Ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

İthalat Rejimine Ek Karar

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı

Gıda Hijyeni ve Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Ekmek Ekmek Çeşitleri Tebliği (Yeni)

Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2012/42)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar    
 
Güncel Haberler Hızlı Erişim Bağlanıtılar Takip Edin

Ana Sayfa
Un Köşesi
Yayınlar
İstatistikler
TUSAF Foto Galeri
Basında Sektörümüz
İletişim

Türkiye Hububat Bülteni
Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi
Rekabet Kurumu
Ekmeğini İsraf Etme

 

Günlük Gazete Haberleri


haberleri okumak
için tıklayınız

 

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Linked-In
Pinterest

TUSAF Dergisi-Türkiye'nin Unu


dergiyi okumak
için tıklayınız

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU
Üniversiteler Mahallesi, 1598 Cadde, A3 Plaza, No: 33, Bilkent Plaza, Bilkent, 06800, Ankara • Tel: (312) 440 04 54 • Faks: (312) 440 03 64 • E-Posta: bilgi@tusaf.org